Zaloguj się

Korepetycje i kursy maturalne - język polski

Matura z języka polskiego to pierwszy egzamin maturalny, do którego muszą podejść wszyscy uczniowie, ponieważ jest obowiązkowy. Kursy maturalne z języka polskiego przygotowują uczestników zarówno do egzaminu pisemnego, jak i części ustnej, która dla wielu uczniów jest największym wyzwaniem. Grupowe i indywidualne korepetycje z języka polskiego prowadzone są w taki sposób, aby uczestnicy uzyskali dostęp do najważniejszych zagadnień w łatwy do zrozumienia sposób.

 

Kursy maturalne z języka polskiego

Kursy maturalne z języka polskiego to praktyczny sposób na to, aby przygotować się do egzaminu, który może zaważyć o przyszłości ucznia. Matura to dla wielu młodych ludzi bardzo stresujące wydarzenie – w końcu sprawdzana jest wiedza zdobyta w okresie kilkunastu lat nauki. Zazwyczaj to właśnie umiejętność poradzenia sobie ze stresem w kluczowych momentach decyduje o tym, z jakim wynikiem uczeń zdaje egzamin. Korepetycje maturalne z języka polskiego to profesjonalne przygotowania, które dodają uczestnikom pewności siebie. Nauczyciele przekazują praktyczne wskazówki, zapoznają uczniów z kluczem odpowiedzi i w zrozumiały sposób przekazują kluczowe zagadnienia. Organizowane przez naszą firmą kursy maturalne z języka polskiego w Warszawie są prowadzone przez doświadczonych specjalistów. Korepetycje z języka polskiego w Warszawskiej Białołęce pomogą zarówno uczniom, którzy chcą zdawać maturę na poziomie podstawowym, jak i podstawowym.

 
półki z książkami
 

Matura z polskiego

Kursy maturalne z języka polskiego przygotowują uczestników do zdania egzaminu z dobrym rezultatem. Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym – podobnie jak egzamin ustny – jest obowiązkowy. Aby zaliczyć egzamin konieczne jest uzyskanie co najmniej 30%. Sam egzamin trwa 170 minut I składa się z dwóch części: testu i wypracowania. Część pierwsza, czyli testowa, składa się z dwóch zestawów zadań. Podstawę zadań są teksty nieliterackie: publicystyczny (np. artykuł, felieton, reportaż, wywiad, recenzja), popularnonaukowy (np. z zakresu wiedzy o języku) oraz polityczny (przemówienie). Zadania są zarówno w formie otwartej, jak i zamkniętej. Część druga arkusza egzaminacyjnego składa się z wypracowania na jeden z dwóch tematów. Jednym z nich zawsze jest rozprawka problemowa na podstawie ukazanego utworu literackiego, a drugą opcją jest interpretacja wiersza. Wypracowanie musi liczyć co najmniej 250 słów, co daje ok. dwie strony A4. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz otrzymać maksymalnie 70 punktów, w tym aż 50 punktów za wypracowanie, dlatego jest to najważniejsza część egzaminu.

 

Egzamin ustny

Egzamin ustny z języka polskiego, tak jak i pisemny, również jest obowiązkowy. Zadanie polega na przedstawieniu dłuższej wypowiedzi monologowej przygotowywanej w trakcie trwania egzaminu. Aby zdać egzamin, konieczne jest zdobycie 30% ze wszystkich 40 punktów. Zadaniem osoby zdającej jest zbudowanie wypowiedzi monologowej na określony temat wskazany w wylosowanym poleceniu. Do każdego wylosowanego tematu dołączone jest treść w postaci: ikonicznej (np. obraz, plakat, rzeźba), literackiej (utwór liryczny, epicki lub dramatyczny) lub językowej (np. artykuł popularnonaukowy z zakresu nauki o języku). Sam egzamin trwa 30 minut. Pierwsza część trwająca 15 minut to przygotowanie wypowiedzi, potem wygłasza się 10 minutową wypowiedź, a egzamin kończy się 5 minutową rozmową z zespołem egzaminacyjnym na temat wygłoszonej mowy.

 

Co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin maturalny z polskiego?

Najlepszym sposobem na przygotowanie się do matury jest korzystanie z regularnych korepetycji z języka polskiego. Aby uzyskać dobry rezultat, trzeba jednak dołączyć do tego swoją indywidualną pracę z materiałami. Największą część punktów na egzaminie daje się za wypracowanie, dlatego to właśnie do tej części każdy powinien być przygotowany. Wiąże się to ze znajomością lektur. Z naszej strony możemy polecić przeczytanie następujących dzieł literackich:

 

Poza tym warto powtórzyć informacje z zakresu środków językowych i interpretacji tekstów.  

Jak przygotować się do matury - kursy maturalne język polski

Aby przygotować się do matury najlepiej połączyć samodzielne przygotowania z uczestnictwem w korepetycjach z języka polskiego i uczęszczaniu na kursy przygotowujące do matury z polskiego. Do matury warto powtórzyć najważniejsze treści z każdej epoki literackiej (Starożytność, Średniowiecze, Renesans, Barok, Oświecenie, Romantyzm, Pozytywizm, Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne i Współczesność). Nauczyciele prowadzący kursy maturalne skupiają się na przekazaniu wiedzy, która z pewnością będzie sprawdzana na egzaminie. Uczniowie otrzymują więc najważniejsze zagadnienia „w pigułce” i nie tracą czasu na zapamiętywanie zbędnych informacji.

 

Na korepetycje i kursy maturalne z języka polskiego zapraszamy do naszego ośrodka w Warszawie w dzielnicy Białołęka.

 
 

Zapoznaj się także z innymi naszymi kursami maturalnymi:

 
ul. Modlińska 51, 03-199 Warszawa
Tel: +48501320985
Email: agnieszka@maturra.pl